Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)Archiv aktualit III.Q. 2016


Informace z činnosti MČ Praha 3.


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás upozornit na nově připravované záměry MČ Praha 3, které byly uveřejněny na webu MČ Praha 3 a též uveřejněny v Radničních novinách č. 9, které by měly být prospěšné pro SVJ, bytová družstva a vlastníky nemovitostí. 


  1)   Antisprejerský program.

Rada MČ schválila záměr realizace antisprejerského programu, kterého se mohou zúčastnit všichni vlastníci nemovitostí na území MČ Praha 3. MČ Praha 3 zajistí průběžné odstraňování graffiti na své náklady a osloví písemně cca 4000 vlastníků nemovitostí, se kterými pak podepíše smlouvu. Pilotní část programu má být spuštěna na podzim roku 2016.

    2)   Kompostéry.

V Radničních novinách č. 9 jsou uvedeny informace o uspořádání ankety k projektu „Kompostéry“. MČ Praha 3 plánuje požádat o dotaci na pořízení kompostérů v rámci výzvy Operačního programu životní prostředí. Tyto kompostéry by byly zapůjčeny zájemcům zdarma a po 5 letech by přešly do vlastnictví občanů. Anketní lístek je součástí Radničních novin. Anketní lístek lze doručit do podatelny MČ nebo e-mailem na adresu: podatelna@praha3.cz do 30. 9. 


Zdroj:   webové stránky MČ Praha 3    http://www.praha3.cz

Praha 19. 9. 2016


Zpět
Informace pro členy a klienty LBD Praha 3.


Vážení klienti,

LBD Praha 3 zajistilo v rámci podpory péče o zdraví financování a instalaci venkovních posilovacích strojů (šlapadel s lavičkami), které jsou určeny pro rehabilitační cvičení, zlepšení fyzické kondice a relaxaci jak členů LBD Praha 3, tak i ostatních obyvatel domů přiléhajících ke vnitrobloku, který je ohraničen ulicemi Křížkovského, Ševčíkova, Kubelíkova a Slavíkova v Praze 3. Posilovací stroje jsou umístěny uvnitř vnitrobloku na pozemku ve vlastnictví LBD Praha 3.
Dbejte prosím pokynů uvedených na šlapadlech a udržujte pořádek v okolí laviček. 

Děkujeme

Praha 12. 9. 2016


Zpět


HAVARIJNÍ SLUŽBA LBD Praha 3 - non stop linka:
 
226 227 277


Vážení klienti,

představujeme Vám novou koncepci havarijní služby, kterou jsme pro Vás připravili v rámci zlepšení kvality našich služeb.

Havarijní služba je od 1. 8. 2016 zajišťována naším smluvním partnerem firmou JANPE v oborech: voda, topení, plyn, elektro a čištění kanalizace nepřetržitě 24 hodin denně, ve všední dny, o sobotách, nedělích a dnech pracovního klidu.

V případě havárie vody, kanalizace, plynu a elektro lze objednat zásah havarijní služby telefonicky na telefon č. 226 227 277 přímo na non stop dispečink firmy JANPE - smluvního partnera LBD Praha 3. Pracovník dispečinku přijetím hovoru z tohoto telefonního čísla havarijní služby LBD Praha 3 identifikuje, že se jedná o klienta LBD Praha 3.
Zásah havarijní služby může objednat v pořadí - člen statutárního orgánu společenství vlastníků nebo bytového družstva (dále jen SVJ/BD), v případě jejich nepřítomnosti vlastník jednotky a v případě jeho nepřítomnosti pak i nájemce jednotky.
Na dispečink nahlaste údaje o volajícím, adresu domu, místo závady v bytu nebo společných částech domu a dále specifikujte havárii a dohodněte pro zasahujícího technika způsob zajištění přístupu do domu (technik nebude mít klíče od domu – v nočních hodinách ani o svátcích mu je nemůže předat ani správce objektu LBD Praha 3).

Za provedení vlastního zásahu havarijní služby
je stanoven poplatek 300,- Kč + DPH za výjezd/akci.
Cena práce za 1 hodinu (i započatou) činí 350,- Kč + DPH. Cena za dopravu, manipulaci – dopravné je účtována paušální částkou 300,- Kč + DPH.  

Tato cena za provedené havarijní služby bude vyúčtována na podkladě objednatelem potvrzeného zakázkového listu. 
V případě, že se nejedná o havárii na společné části domu, ale na části domu náležející k jednotce, bude platba vlastníkovi nebo nájemci jednotky účtována v hotovosti pracovníkem poskytujícím havarijní službu, pokud nebude oprávněným zástupcem statutárního orgánu určen způsob platby fakturací na SVJ nebo BD a současně tento způsob platby potvrzen v zakázkovém listu.
V případě následného zjištění, že se jedná o společnou část domu nebo o část náležející k jednotce, může být vyúčtovaná částka přefakturována SVJ/BD nebo opačně vlastníku jednotky. 

Jsme přesvědčeni, že tato nová koncepce výrazně přispěje ke zkvalitnění našich služeb a zlepší také současně podmínky práce pro statutární orgány Společenství vlastníků a Bytových družstev v domech, ve kterých LBD Praha 3 zajišťuje činnosti správce.

Pracovníci technického oddělení LBD Praha 3 Vám jako obvykle poskytnou v pracovní době veškerou potřebnou technickou pomoc při řešení havarijní situace a následně i při odstranění následků.

Podrobnější informaci obdrží statutární orgán SVJ/BD dopisem s přiloženým návodem pro uživatele bytů a samolepkami s telefonickým spojením k vylepení v prostorách domu.

S pozdravem

Lidové bytové družstvo Praha 3

30. 07. 2016


Zpět

  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Od 1.8.2016 je havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


  Více 

Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které si je ještě nepřevzaly.


 

UPOZORNĚNÍ !
S platností od 12.2.2019
jsou na základě rozhodnutí Představenstva LBD Praha 3

zpoplatněny všechny příjmové a výdajové doklady v pokladně LBD Praha 3
Výše poplatku za doklad je 30Kč (vč. DPH)