Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

Archiv aktualit II.Q. 2013


Vážení členové a klienti,


se znepokojením sledujeme jednání Parlamentu o přijímání návrhu zákona, kterým se mění zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jehož účelem je transponovat směrnici o energetické náročnosti budov z roku 2010 (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010) do českého právního řádu.


Změna zákona o hospodaření energií byla prozatím schválena v rozsahu, který přesahuje Směrnici a vyvolává nemalé a zcela zbytečné náklady vlastníků bytů. Jedná se především o dokládání energetických auditů nebo stanovisek orgánů památkové péče při změnách budov (obálky budov) a zajišťování průkazů energetické náročnosti budov, to vše i pro budovy ležící v památkové zóně (návrh neobsahuje ani výjimku pro ochranné pásmo památkové zóny).

Nesouhlas s navrhovanou změnou energetického zákona jsme vyjádřili pozměňovacím návrhem k návrhu zákona doručeným některým senátorům Senátu, dopisem prezidentovi se žádostí o vrácení novely zákona Parlamentu a dopisem předsedkyni Poslanecké sněmovny s konkrétními výhradami

Dne 19. 9. 2012 setrvala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na svém návrhu zákona, který jí byl vrácen Prezidentem ČR.

Dopis prezidentu ČR zde: (PDF Formát)

Dopis předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zde: (PDF Formát)

Výňatek z dotčené směrnice zde: (PDF Formát)

Stanovisko DMS zde: (PDF Formát)
Články v novinách (Právo) zabývající se problematikou: zde I. a  zde: (PDF Formát)


 Zpět 

Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více 

 

 


  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Od 1.8.2016 je havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


  Více 

Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které si je ještě nepřevzaly.