Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

 

Ke staženíNadpis  Ke stažení:
Fond obnovy a rozvoje městské části Praha 3. Usnesení.
Zde
Žádost - právnická osoba 2017
Zde 
Aktualizace zásad poskytování dotací z dotačního fondu městské části Praha 3.
Zde
Vyhlášení programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z fondu obnovy a rozvoje ZMC P3 Usnesení
Zde 
Aktualizace zásad poskytování návratných finančních výpomocí z fondu obnovy a rozvoje ZMC P3 Usnesení
Zde
Žádost - právnická osoba.
Zde 
Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3
Zde  
Žádost o poskytnutí dotace Čistá energie Praha 2018.
Zde 
Smlouva o poskytnutí dotace Čistá energie Praha 2018 - vzor.
Zde  
Pravidla Čistá energie Praha 2018.
Zde 
Umístění kamerových systémů v bytových domech - Stanovisko č.1/2016.
Zde  
Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR k formě stanov společenství vlastníků.
Zde 
Připravované nařízení vlády k provedení občanského zákoníku ve věcech běžné údržby a oprav bytů platné od 1.1.2016.
Zde 
Smlouva o poskytnutí dotace Cistá energie Praha 2015
Zde 
Žádost o poskytnutí dotace Čistá energie Praha 2015
Zde 
Pravidla Programu Čistá energie Praha 2015
Zde 
Směrnice - NZU 2 2015
Zde 
3. Výzva Ministerstva životního prostředí
Zde 
Základní pravidla NZU pro BD v roce 2018
Zde 
Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory Nová zelená úsporám
Zde 
Benefity poskytované členům družstva
Zde 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
Zde 
Plná moc Zde
Stanovy LBD Praha 3 - 2015 Zde 
Zastupování LBD Praha 3 na shromáždění SVJ                                                          Zde 
Vzorové stanovy pro SVJ
Zde 


Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které se je ještě nepřevzaly.