Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)Kolektivními orgány LBD Praha 3


  1. členská schůze Samosprávy domu
  2. výbor Samosprávy domu
  3. členská schůze Družstva, jejíž úkoly plní Shromáždění delegátů podle § 239, odst. 7 z. č. 513/1991 Sb.
           v platném znění, nebo dílčí členská schůze, pokud o tom rozhodne Shromáždění delegátů
  4. Představenstvo družstva
  5. Revizní a kontrolní komise družstva
  6. Dozorčí rada Fondu družstevního rozvoje
  7. Komise Fondu družstevního rozvoje

  

         Zpět