Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)


Komise zřizované představenstvem 
 Lidového bytového družstva Praha 3

  

       1) Majetková a členská komise ve spolupráci s bytovým a členským referátem:

 • sleduje evidenci a pohyb převodů členských práv, a tím i aktuální členskou základnu
 • eviduje družstevní nájmy k jednotkám ve vlastnictví družstva, a tím i počet bytů ve vlastnictví LBD Praha 3, které jsou v družstevním nájmu
 • eviduje přechody nájmů v bytech, které jsou ve vlastnictví družstva, a tím i počet bytů ve vlastnictví, které jsou v nečlenském nájmu
 • navrhuje povolení podnájmů družstevních bytů
 • provádí na základě zákonného nároku družstva jako vlastníka jednotek kontroly těchto jednotek 
 • zjišťuje, zda nedochází k nepovoleným dispozičním změnám s možnými bezpečnostními důsledky 
 • zjišťuje celkový stavebnětechnický stav jednotky a péči uživatele o jednotku
 • získává informace o případném využívání jednotky k nepovoleným podnájmům 
 • zjištění komise jsou informačním podkladem pro představenstvo o stavu nemovitého majetku družstva 
 • zjištění této komise slouží jako podnět pro činnost úseku majetku a technického oddělení
 • pravidelně informuje představenstvo a podává představenstvu návrhy na usnesení

       2) Komise pro převody nemovitostí: 

 • projednává návrhy cen jednotek navržených k převodu do vlastnictví na základě znaleckých posudků a dle metodiky schválené shromážděním delegátů
 • předkládá představenstvu ke schválení návrhy těchto cen 
 • projednává se zájemci o převod ceny schválené představenstvem 
 • navrhuje představenstvu prodeje podílů družstva na nebytových prostorech, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků

  

       3) Technická komise ve spolupráci s majetkovým a technickým oddělením družstva 

 • se zabývá nabídkami firem na půdní vestavby v domech, kde má LBD spoluvlastnický podíl a doporučuje PŘ k rozhodnutí
 • se zabývá nabídkami firem na velké opravy v domech, kde má LBD spoluvlastnický podíl
 • na základě žádosti nájemce o souhlas LBD s opravami a změnami v jednotce ve vlastnictví LBD a následném místním šetření provedeném technickým oddělením dává návrh PŘ k souhlasu s těmito opravami či změnami 
 • zabývá se nebytovými jednotkami ve výlučném vlastnictví LBD, jejich opravami či rekonstrukcemi, nabídkami firem včetně cenových návrhů a předkládá svůj názor PŘ

  

       4) Legislativní komise:

 • zabývá se aktuálním stavem a vývojem legislativy nejen v oblasti bytového práva
 • informuje představenstvo o výše uvedených skutečnostech                    

  

       5) Organizační komise:

 • připravuje návrhy zásadních záležitostí pro jednání a rozhodování představenstva

       6) Investiční komise:

 • úkolem je vypracovat návrh na zhodnocení volných finančních prostředků Družstva

       7) Finanční komise


       8) Komise pro modernizaci správy nemovitostí

 • úkolem je získávání informací z oblasti inovací - pro změny a rozšiřování správy nemovitostí

    Zpět